Congres 22-23 oktober 2020

Inschrijvingsformulier
Naam
Voornaam
School / scholengemeenschap / GID
Functie
Email
Telefoon
Reeds aangesloten bij Agora Ja Nee

Facturatiegegevens
Naam school / scholengemeenschap / GID:
Straat:
Nr:
Bus:
Postcode:
Plaats:

Inschrijvingsmogelijkheden


Keuze workshops

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA-WeVeCo worden met nadruk aangeraden om eerst onderstaande workshops te volgen alvorens een keuze uit de rest van de workshops te maken:

Geef per reeks uw voorkeur aan ( 1 = eerste keuze - 6 laatste keuze)

De programma's voor beide dagen zijn dezelfde.

Voorkeuren:

Reeks 1
WorkshopVoorkeur
Workshop 1.02: Schoolinspectie
Workshop 1.03 (deel 1) & 2.03 (deel 2): Arbeidsongevallen - REBOS
Workshop 1.04: Beheer arbeidsmiddelen met QR-codes
Workshop 1.05: Taakbeheer (beheer infrastructuur met QR-codes)
Workshop 1.06: Wie nu naar het medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer) - EDPBW
Workshop 1.07: Veiligheidsopleidingen

Reeks 2
WorkshopVoorkeur
Workshop 2.02: Welke keuringen en hoe opvolgen?
Workshop 2.03: Arbeidsongevallen - REBOS (deel 2)
Workshop 2.04: EHBO organisatie
Workshop 2.05: Bestelbon
Workshop 2.06: Taakbeheer, investeringen, JAP en GPP
Workshop 2.07: Brandpreventiedossier

Reeks 3
WorkshopVoorkeur
Workshop 3.02: Keuken
Workshop 3.03: Beheer elektrische installatieverantwoordelijke
Workshop 3.04: Producten met gevaarlijke eigenschappen
Workshop 3.05: Werken op hoogte
Workshop 3.06: Beheer PBM's
Workshop 3.07: Psychosociale risico's